NIVI Andorra

ALTRES ESPECIALITATS DE LA PSICOLOGIA


Superdotació
i altes
capacitats
L’Institut Andorrà d'Altes Capacitats es troba integrat al Centre NIVI i està format per un equip de psicòlegs especialitzats que es dediquen a identificar, diagnosticar, orientar, assessorar i tractar a persones (des de nens fins a adults) superdotades, precoces intel·lectualment o talentoses. També assessora i orienta a les famílies d’aquestes persones i a les institucions educatives quan es tracta de menors.

Motius de consulta més freqüents:
• Detecció de senyals i indicadors d’alta capacitat.
• Conductes d’avorriment a l’escola i desmotivació.
• Presència d’un alt grau de sensibilitat.
• Alta demanda d’atenció.
• Conductes d’aparent dispersió i desatenció.Psicologia
d’emergències
i trauma
És important tenir en compte els aspectes psicològics de les persones que han patit un esdeveniment o qualsevol situació que posseeixi un alt potencial traumàtic, que pot comportar un canvi dràstic o un punt d’inflexió en la vida i en la percepció del món per part de qui l’ha patit.

La intervenció en aquestes situacions permet prevenir un trastorn o la cronicitat del mateix i ajudar en el procés d’adaptació i superació del trauma.


Motius de consulta més freqüents:
• Reviure i reexperimentar el fet traumàtic.
• Intrusions i flashbacks. Malsons reiteratius.
• Crisis d’ansietat.
• Dificultat de gaudir en determinades situacions.
• Reaccions desproporcionades.


Psicologia
Perinatal
La maternitat és un període vital de transició que comporta grans canvis emocionals, un reajustament de la pròpia identitat, del sistema familiar, a més de nous reptes, desitjos, pors,... Que esdevenen des del mateix moment que es desitja emprendre aquest camí.

La Psicologia Perinatal neix com a especialització de la psicologia per tal de garantir la salut mental tant dels pares com dels nadonsocupant-se de les dificultats i del canvis emocionals que es produeixen des del moment de la concepció, embaràs, part, puerperri i posterior criança.

així doncs, el seu interès recau en la formació de vincles afectius saludables entre la mare i el nadó que garanteixen un desemvolupament òptim d'aquest i el benestar emocional tant del nadó com, en general, del sistema familiar que el rodeja.


Motius de consulta més freqüents:
• Sepressió i/o ansietat durantl'embaràs i puerperi.
• Pèrdues gestacionals o neonatals i procés de dol.
• Por desmesurada al part o al nou rol parental (criança).
• Naixements prematurs, intervencions quirúrgiques (cesària,...).
• Violència obstètrica durant el part.
• Gestió emocional durant l'embaràs i recuperació post part.
• Abusos durant la infància.
• Tractament de reproducció assistida.
• Dificultats de criança durant la primera infància.
• Carències afectives o problemes per establir un vincle afectiu amb el nounat.
• Dificultats de concepció, esterilitat.
• Dificultats de lactància.
• Acompanyament en processos d'adopció.
• Salut sexual i reproductiva.Psicologia
de l’esport
L’interès en el potencial humà és el que porta a NIVI Andorra a treballar en l’àmbit de l’esport.
L’esport d’alt rendiment és cada cop més exigent amb els esportistes i les organitzacions esportives.
El paper de la psicologia de l’esport és avui molt rellevant  i pot arribar a ser la clau de l’assoliment dels objectius, de la millora del rendiment i de l’èxit de l’atleta.


Motius de consulta més freqüents:
• Crisis per lesions o davallada de rendiment.
• Afrontament de les competicions.
• Gestió dels resultats.
• Assoliment d’objectius.
• Assessorament a entrenadors esportius,
clubs i entitats esportives.
• Formació.Psicologia
Jurídica
La Psicologia Jurídica és l’aplicació de la ciència de la psicologia a les qüestions i assumptes legals, ja siguin civils o penals.
Els psicòlegs de NIVI Andorra estan altament
qualificats en aquest àmbit (legal i forense).

Algunes de les tasques pròpies
de la Psicologia Jurídica són :
• Avaluació i realització d’informes pericials a demanda de les institucions judicials o bé
  dels advocats de part.
• Assistència a processos judicials
  (per exemple: declaracions, judicis).
• Assessorament a Institucions judicials i advocats.
• Intervenció i tractament en casos judicials.
• Mediació.

> Psicologia Clínica